Pau Core - La Cumbre

Director: Yuse Riera

Cinematography: Maria Codina

Assistant Camera: Adrià Alcalà

Gaffer: Martí Bescós

Red Epic Dragon / Zeiss Standard 2.1

April 2021

pau009_edited.jpg
pau005_edited.jpg
pau002_edited.jpg